АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 14°C
Харьков: 14°C
Днепр: 16°C
Одесса: 18°C
Чернигов: 13°C
Сумы: 13°C
Львов: 12°C
Ужгород: 12°C
Луцк: 14°C
Ровно: 14°C

Працівники апарату суду просять підвищити зарплату

Працівники апарату суду просять підвищити зарплату
Працівники апарату суду просять підвищити зарплату

Працівники апарату господарського суду Івано-Франківської області звернулись з відкритим листом до Президента України та інших високопосадовців з проханням врегулювати питання виплат працівникам апарату суду. "Закон і Бізнес" публікує текст відповідного звернення.

Президенту України Порошенку П.О.
01220, м. Київ, вул. Банкова, 11
Прем’єр-міністру України Яценюку А.П.
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2
Голові Верховної Ради України Гройсману В.Б.
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5
Міністру юстиції України Петренку П.Д.
01001, м. Київ, вул. Городецького, 13
Голові Державної судової адміністрації України
Холоднюку З.В.
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5
ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
Шановні Президенте, Прем"єр-міністре та інші представники органів державної влади України, просимо Вас розглянути відкритий лист працівників апарату господарського суду Івано-Франківської області та вжити відповідних заходів, з огляду на наступні обставини.
В умовах політичних, соціальних та економічних реформ, що впроваджуються сьогодні в українському суспільстві, ми та наші колеги - працівники апаратів місцевих судів України, вважаємо, що нашим моральним правом та обов"язком є звернення до владних органів України з проханням усунути прогалини в законодавстві та виправити катастрофічне становище, яке вже багато років має місце в сфері оплати праці працівників апаратів судів.
У час загрози державному суверенітету України, нестабільної економічної ситуації, невпинного зростання цін на комунальні тарифи, продукти харчування, ліки, товари та послуги, що необхідні для життя кожної людини, працівники апарату суду (секретарі судових засідань, помічники суддів, спеціалісти), продовжують отримувати мізерну, злидарську
заробітну плату. Так, посадовий оклад працівника апарату суду вже багато років дорівнює мінімальній заробітній платі, тобто, на даний час становить 1218 грн. Слід зазначити, що відповідно до Конституції України судова влада являється третьою гілкою державної влади в Україні. Без виконання посадових обов’язків працівниками апарату суду здійснення правосуддя є неможливим. Також, не зайвим буде нагадати, що для зайняття відповідних посад державних службовців законодавцем визначено жорсткі вимоги щодо рівня освіти, досвіду роботи, несумісності та обмеження у отриманні додаткових доходів. Однак, як бачимо на практиці, заробітна плата державного службовця-працівника апарату суду та вимоги щодо його кандидатури на займаній посаді не співвідносяться за матеріальними показниками та, аж ніяк, не відповідають реаліям життя українського суспільства.
Ми мали велику надію на те, що численні звернення наших колег стосовно збільшення заробітних плат та рівня соціального захисту будуть враховані, а питання заробітної плати буде врегульовано. Однак, наші сподівання виявилися марними. Натомість, кожного року лише відтерміновували набрання законної сили Закону України "Про Державну службу", норми
якого стосувались підвищення розміру заробітної плати працівників апаратів судів.
Слідуючи принципам Конституції України - людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (стаття 3).
Одночасно, статтею 43 Конституції України передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.
Згідно статті 3 Закону України "Про оплату працю" мінімальна заробітна плата - це
законодавчо встановлений мінімальний розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).
Для детальнішого роз"яснення парадоксальності розміру посадового окладу працівника апарату суду варто дати визначення простої, некваліфікованої праці. Так, проста праця - праця некваліфікованого робітника, яка не вимагає спеціальної підготовки і є витрачанням простої робочої сили. Проста праця існує навіть у найрозвинутіших країнах світу у формі некваліфікованих і малокваліфікованих видів праці (Економічний словник- довідник).
З огляду на вказані норми чинного законодавства та визначення поняття простої, некваліфікованої праці, слід зробити висновок, що основним Законом України — Конституцією, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави, а також кожному гарантовано право на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Законом встановлено мінімальний розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю. Буде логічним припустити, що за кваліфіковану працю державного службовця -
працівника апарату суду, держава не може встановлювати заробітну плату в розмірі мінімальної, фактично прирівнюючи кваліфіковану працю працівників апаратів судів із наявністю вищої освіти, стажем роботи, високими діловими та морально-етичними якостями до простої, некваліфікованої праці.
Законом України "’Про прокуратуру" №1697-УІІ від 14.10.14 частину 1 статті 144 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" доповнено абзацом 2 згідно із яким встановлено мінімальний посадовий оклад працівника апарату суду у розмірі ЗО % посадового окладу судді та зобов’язано Кабінет Міністрів України забезпечити збільшення видатків Держбюджету України на оплату праці працівників апаратів судів.
Одночасно, звертаємо Вашу увагу на те, що ч.І ст. 147 Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд", який набрав чинності 28.03.2015 року, розмір посадового окладу працівника апарату суду, посада якого віднесена до шостої категорії посад державних службовців, установлюється в розмірі 30 відсотків посадового окладу судді місцевого суду, посадові оклади працівників апарату суду, посади яких віднесені до кожної наступної категорії посад державних
службовців, установлюються з коефіцієнтом 1,3 пропорційно посадовим окладам працівників апарату суду, посади яких віднесені до попередньої категорії посад державних службовців. Також зобов’язано Кабінет Міністрів України у 3-місячний строк з дня набрання чинності привести свої нормативно-правові акти у відповідності із цим Законом України.
Незважаючи на те, що в державі діє так званий режим "затягування пасків", а громадяни України зобов"язані "жити по-новому" та економити державні гроші, Верховна Рада України скасувала обмеження максимального місячного розміру заробітної плати народних депутатів України, членів Кабінету міністрів України, прокурорів, працівників державних органів, працівників Національного банку України та суддівської влади. Про це йдеться у Законі України №213-УІІІ "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо пенсійного забезпечення".
Згідно II-го розділу цього Закону визнається таким, що втратив чинність, пункт 10 розділу III "Прикінцеві положення" закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" № 76 VIII від 28 грудня 2014 р. (Відомості
Верховної Ради №6, ст. 40).
Таким чином, скасувавши такі обмеження, народні депутати повернули вищевказаним працівникам КМУ, НБУ, прокурорам, суддям, в тому числі і собі, посадові оклади, які існували до встановлення обмежень. Натомість, працівникам апарату суду, яких також стосується вищевказаний Закон, посадові оклади залишили на тому ж мінімальному рівні. До прикладу, посадовий оклад судді місцевого суду становить 10 мінімальних розмірів заробітної плати, в той час, коли посадовий оклад працівника апарту суду, як вже зазначалось вище, становить одну мінімальну заробітну плату. Вважаємо, що такі граничні межі заробітних плат, встановлені державою, є щонайменше неспіврозмірними та неадектватними. З наведеного слід зробити висновок, що до оплати праці усіх державних службовців влада підходить вибірково, із задіянням подвійних стандартів.
Слід зазначити, що на звернення ряду судів нашої держави рішенням Ради Суддів України від 12.03.15 вирішено звернутись до Кабінету Міністрів України щодо необхідності упорядкування умов оплати праці працівників апаратів судів, визначених постанововю КМУ від
09.03.06 №268, зокрема шляхом приведення положень названої постанови до норм ЗУ від 12.02.15 №192-УШ "Про забезпечення права на справедливий суд".
Реакція державної влади не змусила себе довго чекати. Усвідомлюючи, що вже з 01.04.15 працівникам апаратів судів доведеться нараховувати гідний та достойний посадовий оклад, Кабінетом Міністрів України 30.03.15 у Верховній Раді України зареєстровано законопроект про Державну службу №2490 від 30.03.2015р., яким передбачено скасування абзацу 2 частини 1 статті 147 ЗУ "Про судоустрій та статус суддів" (Матеріальне, побутове забезпечення та соціальний захист працівників судової системи). Так, передбачено виключити абзац наступного змісту: "При цьому розмір посадового окладу працівника апарату суду, посада якого віднесена до шостої категорії посад державних службовців, установлюється в розмірі 30 відсотків посадового окладу судді місцевого суду. Посадові оклади працівників апарату суду, посади яких віднесені до кожної наступної категорії посад державних службовців, установлюються з коефіцієнтом 1,3 пропорційно посадовим окладам працівників апарату суду, посади яких віднесені до попередньої категорії посад державних службовців."
Звертаємо Вашу увагу, що у випадку, якщо буде проголосовано такий законопроект з вищевказаними змінами в ЗУ "Про судоустрій та статус суддів", то працівники апаратів судів і надалі залишаться найменш оплачуваними посадами серед усіх державних службовців України, із посадовим окладом -1218 грн.
Важливим фактором є те, що статтею 49 зареєстрованого законопроекту оплата праці державних службовців буде складатись з:
1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років;
3) надбавки за ранг державного службовця;
4) виплати за додаткове навантаження, у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця за рахунок економії фонду оплати праці державного органу;
5) премії (у разі встановлення).
Підсумовуючи, можна сказати, що заробітна плата державного службовця буде складатись із обов"язкових нарахувань: посадового окладу (мінімальної заробітної плати), надбавки за вислугу років та надбавки за ранг державного службовця. Однак, щодо виплати за додаткове навантаження та преміювання жодних
державних гарантій не існує, у зв"язку із тим, що саме ці виплати встановлюються та нараховуються на місцях та залежать від фонду економії оплати праці. Де-факто, отримуємо суму заробітної плати з вирахуванням податків та зборів. Таким чином, відсутність перегляду схем посадових окладів державних службовців на державному рівні нівелює такі складові заробітної плати як оклад, вислуга, ранг стимулюючими виплатами.
Одночасно, частиною 6 статті 46 Закону України "Про державну службу" передбачено, що скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів, надбавок до них, премій та фінансування інших передбачених законом гарантій і компенсацій державним службовцям.
Працівникам апаратів судів не потрібні жодні стимулюючі премії та виплати за додаткове навантаження, які залежать від фонду економії оплати праці та є проявом застарілої бюрократичної системи. Натомість, єдиною вимогою є врегулювати норми Закону ЗУ "Про судоустрій та статус суддів" (Матеріальне, побутове забезпечення та соціальний захист працівників судової системи), закріпити постановою КМУ розмір посадового окладу
працівника апарату суду, посада якого віднесена до шостої категорії посад державних службовців в розмірі 30 відсотків посадового окладу судді місцевого суду, а посадові оклади працівників апарату суду, посади яких віднесені до кожної наступної категорії посад державних службовців, установити з коефіцієнтом 1,3 пропорційно посадовим окладам працівників апарату суду, посади яких віднесені до попередньої категорії посад державних службовців. Крім того, внести поправки, якими виключити із розділу X Прикінцевих та перехідних положень підпункт 7 пункту 4 законопроекту про Державну службу №2490 від 30.03.2015р. в частині виключення абзацу 2 частини 1 статті 147 ЗУ "Про судоустрій та статус суддів" (Матеріальне, побутове забезпечення та соціальний захист працівників судової системи).
Велике обурення та занепокоєння серед працівників апарату нашого суду викликав текст Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" №76-УІН від 28.12.14, на який посилається Державна судова адміністрація України у листі-роз’ясненні № 11-5615/15 від 26.03.2015 року. Так, пунктом 9 Прикінцевих положень ЗУ "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів України" передбачено, що керівникам органів виконавчої влади та інших державних органів (крім органів, які беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою) з метою забезпечення раціонального використання бюджетних коштів вжити заходів щодо скорочення чисельності працівників цих органів на 20 відсотків, надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати, встановлення для працівників режиму роботи на умовах неповного робочого часу, зменшення або скасування стимулюючих виплат, зменшення надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах, переглянути укладені договори на придбання товарів, робіт, послуг.
Надати право керівникам зазначених органів у межах бюджетних призначень без згоди та попередження працівників встановлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу та надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін. Установити, що під
час здійснення органами виконавчої влади та іншими державними органами цих заходів: положення статті 26 Закону України "Про відпустки" та статей 32, 56 та 84 Кодексу законів про працю України (у частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати, необхідності повідомлення не пізніше ніж за два місяці та погодження з працівником встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу) не застосовуються.
Фактично, положення даного Закону №76-УІІІ від 28.12.14 повністю нівелює гарантовані державою та Конституцією України права та свободи людини, яка визнана в Україні найвищою соціальною цінністю. За обставин примусового надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати або ж встановлення для працівників режиму роботи на умовах неповного робочого часу, працівники апаратів судів опиняться у бехвихідному становищі. Так, і без того низькі заробітні плати виявляться ще нижчими, а працівники змушені будуть або працювати майже безкоштовно, або і взагалі звільнитись. Законодавством України державні службовці - працівники судів, позбавлені права займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської
та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю. До прикладу, таких обмежень законодавцем не передбачено для інших працівників державних органів (медиків, вчителів та інших). Відтак, усі інші джерела доходів для працівників апаратів судів — державних службовців, є незаконними. Прикро, що державна влада, зокрема народні депутати та КМУ, так безвідповідально та легковажно пригнічуюють соціально незахищених державних службовців - працівників апаратів судів, посадовий оклад яких прирівняний до однієї мінімальної заробітної плати.
Одночасно, Голова Державної судової адміністрації України дає розширений коментар у виданні "Закон і Бізнес" №12 (1206), де наголошоє і визнає, що посадові оклади державних службовців — працівників суду, мінімальні та потребують підвищення. Натомість, у цій же статті нагадав, що саме за ініціативи ДСА
України до меморандуму з МВФ, який було підписано з Україною, було внесено пункт стосовно того, що обмеження суддівської винагороди суперечить міжнародним нормам. Даний коментар викликає суперечливі висновки. Виходить, що обмеження суддівської
винагороди суперечить міжнародним нормам, а посадові оклади працівників апарату суду на рівні мінімальної заробітної плати міжнародним нормалі відповідають?
Безумовно, ми не вимагаємо безпідставного підвищення посадових окладів, а лише співмірних розмірів заробітної плати працівників апаратів судів, гідної оплати відповідальної, висококваліфікованої, спрямованої на виконання функції держави праці. Зважаючи на те, що ступінь посадових обов’язків та відповідальності працівника апарату суду високий, а відправлення правосуддя не вбачається можливим без виконання своїх обов’язків спеціалістами канцелярії, кадрового, архівного, статистичного відділів, секретарем судового засідання, помічником судді, відтак, немає жодних підстав для того, щоб вважати працю відповідних працівників апарату суду незначною чи такою, що не підлягає достойній оплаті.
Низькі заробітні плати та постійне ігнорування звернень та пропозицій щодо підвищення окладів державних службовців зрештою призведуть до тенденції частої зміни кадрів, що в свою чергу, не дасть можливості досягнення високого професійного рівня працівників суду.
Небажання можновладців звертати увагу на належне фінансове забезпечення працівників апаратів судів, на даний час призвело до парадоксальної ситуації, яка склалася в оплаті праці працівників апарату суду.
Відповідно до діючого законодавства працівники судів є державними службовцями, а отже, не мають права брати участі у страйках. Відтак, єдиним законним методом (звичайно, окрім судового) відновити наші порушені права є направлення листів- звернень (відкритих листів). Сподіваємося, що ті, на кого покладено обов"язок забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових обов’язків працівниками судів, стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю, не допустять залишення злиденних заробітних плат працівникам апаратів судів та забезпечать конституційне право працівників суду на заробітну плату, не нижчу від визначеної ЗУ "Про судоустрій та статус суддів" ( в редакції ЗУ "Про забезпечення права на справедливий суд").
З огляду на викладене, просимо:
вжити негайних та дієвих заходів щодо приведення Кабінетом Міністрів України положень постанови КМУ від 09.03.06 №268 у відповідність із Законом України "’Про
забезпечення права на справедливий суд", який набрав чинності 28.03.15;
внести поправки, якими виключити із розділу X Прикінцевих та перехідних положень підпункт 7 пункту 4 законопроекту про Державну службу №2490 від 30.03.2015р. в частині виключення абзацу 2 частини 1 статті 147 ЗУ "Про судоустрій та статус суддів" (Матеріальне, побутове забезпечення та соціальний захист працівників судової системи): "При цьому розмір посадового окладу працівника апарату суду, посада якого віднесена до шостої категорії посад державних службовців, установлюється в розмірі ЗО відсотків посадового окладу судді місцевого суду. Посадові оклади працівників апарату суду, посади яких віднесені до кожної наступної категорії посад державних службовців, установлюються з коефіцієнтом 1,3 пропорційно посадовим окладам працівників апарату суду, посади яких віднесені до попередньої категорії посад державних службовців."
З повагою, працівники апарату господарського суду Івано-Франківської області

zib.com.ua

 

Теги статьи: СудьяСудьи

Дата и время 10 апреля 2015 г., 21:35     Просмотры Просмотров: 19278
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Судья Печерского райсуда Киева Виктор Кицюк: отброс в судейской мантии
Интерпол снял с международного розыска судью Чауса
В ВАКС заявили о вмешательстве Мартыненко в работу судей, а также связали с этим взрыв во дворе суда

В Ровно люди в масках избили судью
Именем Украины: как скандальные судьи-подонки возвращаются на должности
Скандальные судьи времен Януковича снова вернулись на свои должности – СМИ

Именем Украины: как скандальные судьи возвращаются на должности
Зеленский переназначил судью Гарника, который запрещал протесты против визита в Киев Путина и патриарха Кирилла
Главе Харьковского окружного админсуда вручили подозрение

Глава Харьковского админсуда, попавшаяся на взятке, заработала 1,3 млн гривен
Виктория Джарты – судья, что выносит решения под воздействием наркотиков?
В Харькове председателя окружного административного суда поймали на передаче взятки

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Зеленскому за последний год?

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.132754